Ο ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ είναι ένα ανεξάρτητο Αθλητικό Σωματείο το οποίο ιδρύθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1995 και αποτελεί μέλος της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) από το 1999. Από τότε μέχρι σήμερα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην διάδοση του Τένις στο νησί της Λέσβου και στην καταξίωσή του σαν ένα από τα πιο μαζικά αθλήματα της Μυτιλήνης. Εκατοντάδες ανθρώπων, κυρίως παιδιών, έχουν ωφεληθεί τα μέγιστα από την συμμετοχή στα προγράμματα και τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Λέσβου από το 1995 καλλιεργεί το άθλημα του Τένις με βασικό του γνώμονα την εντρύφηση των αθλητών του στις αξίες που διέπουν το πνεύμα του ευ αγωνίζεσαι και της ευγενούς άμιλλας.