Άρθρο 1ο
Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας των γηπέδων του Ομίλου Αντισφαίρισης Λέσβου, σύμφωνα με την παράδοση και τις αρχές του Σωματείου και με την αναγκαία προσαρμογή στην σύγχρονη πραγματικότητα.

Άρθρο 2ο
Η τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Ο.Α .Λέσβου.
Η εγγραφή αθλούμενου μέλους στον  Όμιλο μπορεί να γίνει στην γραμματεία του ομίλου ,αφού συμπληρωθεί κ υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ και  η υπεύθυνη δήλωση ότι είναι υγιής.

Άρθρο 3ο
Προτεραιότητα στην χρήση γηπέδων, έχουν όλα τα τμήματα των ακαδημιών, Αγωνιστικά τμήματα, Προαγωνιστικά, mini tenis.

Άρθρο 4ο
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ
Οι ώρες λειτουργίας των γηπέδων για όλες τις κατηγορίες των ασκούμενων καθορίζονται από 08.00 π.μ. έως 11.00 μ.μ. καθημερινές κ Σαββατοκύριακα, θα πρέπει να τηρούνται με αυστηρότητα. Για τυχόν αλλαγή των ωρών αυτών θα υπάρχει ενημέρωση.


Άρθρο 5ο
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
α)Όλοι ανεξαιρέτως οι ασκούμενοι πρέπει να τηρούν τα κάτωθι:
•    Να είναι ενδεδυμένοι με αθλητική περιβολή (τένις) και με αθλητικά παπούτσια (τένις), κατάλληλα για την επιφάνεια του γηπέδου όπου θα ασκηθούν.
•    Να μην φωνάζουν και ενοχλούν τους υπόλοιπους ασκούμενους.
•    Να μην καθυστερούν την παράδοση του γηπέδου στη δυάδα η τετράδα που περιμένει να ασκηθεί.
•    Να μην εισέρχονται στα γήπεδα, προς άσκηση ή προθέρμανση, νωρίτερα από το χρόνο που κράτησαν για να ασκηθούν.
•    Να διαλέγουν την πλησιέστερη είσοδο για να μεταβούν στο γήπεδο που έχουν κρατήσει καθώς και την πλησιέστερη έξοδο μετά το τέλος της ασκήσεως.
•    Να μην μετακινούνται στα γειτονικά γήπεδα ή πίσω από τις γραμμές αυτών ιδίως κατά τη διάρκεια παιζόμενου πόντου.
•    Να μην καπνίζουν, τόσο στους εσωτερικούς χώρους του Ομίλου, και μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
•    Να φροντίζουν τα προσωπικά τους αντικείμενα καθώς ο Όμιλος δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειά τους.
β) Οι ασκούμενοι και οι θεατές οφείλουν να χειροκροτούν ή να επευφημούν μόνον αφού τελειώσει ο πόντος που παίζεται.
•    Κατά τη διάρκεια αγώνων και εφόσον υπάρχει διαιτητής ή επόπτες γραμμών δεν επιτρέπεται να εκφέρουν γνώμη και να επηρεάσουν για την εγκυρότητα ή όχι του παιζόμενου πόντου διότι προκαλείται σύγχυση στους αγωνιζόμενους και στο διαιτητή.Το ίδιο πρέπει να ισχύει και σε περίπτωση φιλικών συναντήσεων που δεν υπάρχει διαιτητής και επόπτες γραμμών.
•    Εάν έχουν μαζί τους μικρά παιδιά να φροντίζουν για τη φύλαξή τους και να τα επιτηρούν ώστε να μην θορυβούν.
•    Γενικότερα να επιδεικνύεται σεβασμός προς την άσκηση των άλλων και καλοπροαίρετο πνεύμα προς όλους.

Άρθρο 6ο
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
α) Η δυάδα (2 παίκτες) και η τετράδα (4 παίκτες) είναι οι μόνες αναγνωρισμένες «κανονικές συνθέσεις».
β) Η διάρκεια συνεχούς ασκήσεως για τις δυάδες είναι μιας ώρας κ 15 λεπτά και για τις τετράδες μιάμιση ώρας. Αν ασκούνται τρεις παίκτες η διάρκεια είναι μιας ώρας κ 20 λεπτά
γ) Σε περίπτωση λήξης του χρόνου άσκησης σε μονό ή διπλό και εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι να ασκηθούν (οι οποίοι δεν έχουν ασκηθεί την ίδια μέρα), τα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την άσκησή τους μέχρι την εμφάνιση άλλων μελών.
δ) Μόλις λήξει ο χρόνος άσκησης των μελών, όπως αυτός αναγράφεται στον «πίνακα άσκησης», τα μέλη υποχρεούνται να αποχωρήσουν άμεσα από το γήπεδο ώστε να εξυπηρετηθεί άρτια το πρόγραμμα σύμφωνα με τον πίνακα άσκησης.


Άρθρο 7ο
α) Η κράτηση γηπέδου μπορεί να γίνει 3 ημέρες πριν, με παρουσία στον Όμιλo ή τηλεφωνικά από ώρα 09.00 π.μ. 2251061602, είτε στη Γραμματεία των γηπέδων είτε και ηλεκτρονικά στην εφαρμογή fb.
β) Έγκυρη και έγκαιρη κράτηση γηπέδου μπορεί να ακυρωθεί 12 ώρες τουλάχιστον πριν τον χρόνο έναρξης.


Άρθρο 8ο
Ο παραπάνω κανονισμός απευθύνεται στα μέλη του Ο.ΑΛΕΣΒΟΥ , τα οποία με την άριστη διαγωγή τους, την υποδειγματική εμφάνισή τους και το υψηλό επίπεδό τους κοσμούν τον Ο.Α.Λ.